Loftová veľkopriestorová kancelária

Pripravovaný projekt:

Loftová veľkopriestorová kancelária s cieľovou kapacitou 100 pracovníkov vrátane kompletného zázemia, riešenia kúrenia, vetrania a klimatizácie.
Cieľ: „Dosiahnuť i za cenu počiatočnej investície nízkonákladové veľkokapacitné priestory loftového typu s vlastným výrazným charakterom priemyselného objektu“.

Untitled-1
Untitled-2