Stavebné

sliziiNaša spoločnosť sa venuje širokému spektru stavebných činností. Pre stavbu pripravíme územie, alebo pozemok, zrealizujeme potrebné výkopové práce. Vybudujeme všetky potrebné inžinierske siete vrátane prípojok pre objekt/-y. Realizujeme pozemné stavby, ako sú rodinné domy, bytové domy, občianska vybavenosť a priemyselné objekty. Vykonávame aj rekonštrukcie štandardných, prípadne aj pamiatkových objektov. Angažujeme sa aj v oblasti inžinierskych stavieb, kde realizujeme komunikácie, parkoviská, chodníky, spevnené plochy a pod. V rámci dlhodobej spolupráce s vybraným kolektívom projektantov a architektov spracujeme potrebnú projektovú dokumentáciu, vrátane remesiel až po svetlotechniku.