Likvidácia banky – uvedenie priestoru do pôvodného stavu

lik02lik01
lik03