Likvidácia predajne – uvedenie priestoru do pôvodného stavu

likv2likv1
likv4
likv3