Stavebný dozor

helmet_blue_print_tools_800_wht_8584V neposlednom rade ponúkame aj službu nezávislého stavebného dozoru, k čomu nás oprávňuje vlastníctvo príslušnej licenciu. V rámci tejto služby poskytujeme servis podľa dohovoru so zákazníkom. Samozrejmosťou je sledovanie postupu prác dodávateľov a porovnávanie postupu prác s riadiacim diagramom; sledovanie čerpania kladov; sledovanie kvality prác a postupov; v prípade dohovoru posudzovanie nákladov; návrh racionalizačných opatrení; výber a optimalizácia dodávok; vedenie kontrolných dní; vedenie zápisov a dohodnutých reportov vrátane grafickej formy, foto- a videodokumentácie.